“I FIORI SEMPLICI ONLUS”

Хараа хяналтгүй болон сургуулиас завсардсан хүүхдүүдийг орон байраар хангах, сурах боломж олгох, тэдэнд мэргэжил эзэмшүүлэх, улс хооронд хүүхэд үрчлэх чиглэлээр ажиллах

Хаяг: ЧД 6-р хороолол 11/3

Бараа нэмэгдлээ