Альфа коммюнитиз

Сургуулиас завсардсан хүмүүжлийн доголдолтой, эцэг эхийн халамжаас гадуур байгаа гэр оронгүй, ядуу амьдралтай хүүхдүүдийг халамжлан тэтгэлэг, дэмжлэг, шаардлагатай хүмүүст эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, тэдэнд орон байр, сургууль, цэцэрлэг байгуулж туслах байгууллага

Хаяг: ХУД, 1 хороо, Эрэлийн 36 байр, 1-4 тоот

Бараа нэмэгдлээ