ЧД-н хүүхдийн түргэн

Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн түргэн 

Хаяг: Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн байранд

Утас: 70110279, 70110716

Бараа нэмэгдлээ