ХУД-н хүүхдийн түргэн

Хан-Уул дүүргийн хүүхдийн түргэн 

Хаяг: Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн байранд

Утас: 341003

Бараа нэмэгдлээ