СХД-н хүүхдийн түргэн

Сонгинохайрхан дүүргийн хүүхдийн түргэн 

Хаяг: Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн байранд

Утас: 685065

Бараа нэмэгдлээ