СБД-н хүүхдийн түргэн

Сүхбаатар дүүргийн хүүхдийн түргэн  

Хаяг: Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн байранд

Утас: 350793

Бараа нэмэгдлээ