Бараа нэмэгдлээ

Нууцлалын бодлого

www.babystar.mn сайтаар үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдийнхээ мэдээллийн нууцлалыг нэн тэргүүнд тавих ба халдашгүй байдлыг бүрэн ханган ажиллана. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгч та манай сайтад бүртгүүлэх үед бид таны овог нэр, и-мэйл хаяг, утасны дугаар, гэрийн эсвэл шуудангийн хаягийг бүртгэж авна. Бид таны оруулсан мэдээллийг зөвхөн танд тустай нөхцлөөр буюу таны хүсэлтэнд хариулах, цааш цаашдын үйлчилгээнд шинэчлэл хийхэд анхаарах, тантай холбоо барих зэрэгт ашиглана. Мөн та өөрөө оруулсан мэдээллээ хэдийд ч харж өөрчлөх боломжтой юм.

МЭДЭЭЛЛИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДАЛ

Хууль хяналтын байгууллагын албан ёсны шаардлага баримт дээр үндэслэн хамтран ажиллаж байгаа нөхцлөөс бусад ямар ч нөхцөлд мэдээллийн нууцыг бусдад дамжуулахгүй чандлан хадгална.